Kinderwoud

Peuteropvang en buitenschoolse opvang ‘t Centrum

Zoekt u opvang voor uw kind voor of na schooltijd? Kinderwoud Kinderopvang verzorgt op maandag, dinsdag en donderdag buitenschoolse opvang op ‘t Centrum in Gorredijk.


Kinderen die de buitenschoolse opvang bezoeken, krijgen leuke en gevarieerde leeftijdsgerichte activiteiten aangeboden. Gericht op diverse talentgebieden worden activiteiten en workshops georganiseerd. Daarbij kan makkelijk worden aangesloten bij de activiteiten op school. Tevens vinden wij het belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben, er is ruimte om te relaxen en met vriendjes te spelen. Kom gerust eens kijken!

Openingstijden buitenschoolse opvang
VSO: maandag, dinsdag en donderdag van 7.30 tot 8.15 uur.
NSO: maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 tot 18.00 uur.
Op woensdag en vrijdag wordt de naschoolse opvang verzorgd op locatie Loevestein.


Peuteropvang ‘t Centrum
Naast de buitenschoolse opvang biedt Kinderwoud ook peuteropvang aan op ‘t Centrum. Kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de peuteropvang. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. 

Voor- en vroegschoolse educatie
Op peuteropvang ‘t Centrum wordt gewerkt met het VVE programma Uk & Puk. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel- en taaluitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd. 

Openingstijden peuteropvang
Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Kosten

De kosten voor de opvang zijn voor iedereen anders. Bent u benieuwt wat de opvang u kost?
Bereken het zelf met de kostencalculator op de website: www.kinderwoud.nl
Of neem contact op met de afdeling Plaatsing & Planning van Kinderwoud. Zij helpen u graag met het bereken van de kosten en het invullen van toeslagen.

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden voor de buitenschoolse opvang of de peuteropvang?
Dat kan via de aanmeldformulieren op onze website: www.kinderwoud.nl  

Vragen en contact
Bent u nieuwsgierig en wilt u een keertje komen kijken? Loop gerust eens binnen!
Met vragen, opmerkingen of wijzigingen kunt u ook terecht bij onze afdeling Planning & Plaatsing.

T: (0513) 610 825
E: planning@kinderwoud.nl
I: www.kinderwoud.nl


Kinderwoud Kinderopvang maakt van 'Elke dag een mooie dag!'