Nieuws - PRESENTATIE NIEUWBOUW!🎉🎉

"De splinternieuwe kinderplek die je in beweging brengt!" U bent van harte uitgenodigd voor een informatieavond over het ontwerp van het nieuwe Integraal Kindcentrum “De Treffer”. Tijdens de informatieavond presenteert de architect het ontwerp van deze mooie nieuwe kinderplek. Voor de presentatie zijn de omwonenden en de ouders uitgenodigd. Bent u benieuwd hoe het ontwerp er uit komt te zien of heeft u jonge kinderen die binnenkort naar de basisschool, naar de kinderopvang of peuterspeelzaal gaan? Kom gerust even langs! Afgelopen zomer heeft de gemeenteraad besloten dat het plan voor een Multifunctionele Accommodatie (MFA) niet doorgaat. Voor de nieuwbouw van “De Treffer” heeft de gemeenteraad wél groen licht gegeven. De afgelopen maanden is gewerkt aan een gebouw waarbij zowel de kinderopvang, peuterspeelzaal, voor- en naschoolse opvang en de basisschool opzichzelfstaand tot zijn recht komt. Het profiel van De Treffer (sport, bewegend leren, gezondheid) is volop aanwezig voor zowel Kinderwoud als de basisschool. Dan zien wij u graag op maandagavond 27 januari 2020 om 19.30 uur in de ronde zaal van De Skâns in Gorredijk. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot: Kinderwoud Kinderopvang De Treffer: Jitske de Boer 0513-610825 Openbare basisschool De Treffer: Felix van Ginkel 0513-462280 Gemeente Opsterland: Rinze Bargerbos 0512-386577 Graag tot dan!

 

Geplaatst op: 22 Januari 2020

terug