Nieuws - VOORBEELDEN VAN BEWEGEND LEREN

Kinderen van De Treffer zitten niet langdurig op hun stoel aan hun tafeltje. Gedurende de dag worden er ook lessen aangeboden waar “bewegend” geleerd wordt. Het doet o.a. een groter beroep op de hersengebieden die op volle kracht moeten werken door beweging en leren tegelijk te moeten uitvoeren. Kinderen onthouden beter en zijn beter gemotiveerd. En.... het is leuk en fijn om niet te lang te zitten en vaker buiten te zijn. Hoe ziet het er nu uit? Dat bewegend leren? Hier weer een aantal voorbeelden.... Zweedse loopspelen met zinsontleding, rekenen waarbij het antwoord gesprongen moet worden, estafette met spellingcategorieën, samengestelde woorden maken, getallen splitsen, etc. Er wordt weer hard gewerkt, veel geleerd, goed onthouden en iedereen doet mee!

 

Geplaatst op: 28 Augustus 2020

terug