Nieuws - MOOIE RESULTATEN

Alle kinderen van groep 8 vinden jaarlijks een goed passende, nieuwe plek op het Voortgezet Onderwijs. Het doet ons goed om te vermelden dat we als school de afgelopen jaren mooi boven het landelijk gemiddelde scoren op de eindtoets (vorig jaar is er door corona op geen enkele school een eindtoets afgenomen in Nederland). Daarmee doen we het goed als basisschool. De leerlingen worden ook door ons gevolgd in het voortgezet onderwijs. We krijgen hun gegevens nog drie jaar lang om te bepalen of ons advies naar het voortgezet onderwijs goed is geweest. Volgens de statistieken is de verwijzing van de Treffer in het eerste jaar 100% op niveau. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde. Na het derde jaar VO is het percentage leerlingen dat op niveau in het VO onderwijs volgt nog steeds hoger dan het landelijk gemiddelde. Met een splinternieuwe school in het vooruitzicht én een mooi sport en leefstijlprofiel gaan we de toekomst dan ook met vertrouwen en in een goede flow tegemoet!

 

Geplaatst op: 30 April 2021

terug