Onze school

Peuteropvang en BSO (KINDERWOUD)

Als voorbereiding op de basisschool kunnen kinderen vanaf 2 jaar naar de peuteropvang, voorheen peuterspeelzaal. Op de peuteropvang spelen en leren peuters met elkaar in een veilige vertrouwende omgeving. De rijke speelleeromgeving is spel-  taaluitlokkend, stimulert de brede ontwikkeling en sluit aan bij de belevingswereld van de peuters. Onze locatie werkt met een VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) programma en dat is Uk en Puk. Bovendien wordt een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.

Heeft u vragen of wilt u een kijkje nemen, u bent van harte welkom! Bel vooraf wel even voor een afspraak. Wij zijn tijdens schoolweken geopend van 8:30 - 12:00 uur en te bereiken op telefoonnummer:

0513-724300.

Het is tevens ook mogelijk om contact op te nemen met de planning van Kinderwoud: 0513-610825

Of op www.kinderwoud.nl

Ons motto is: “Elke dag een mooie dag op onze peuteropvang!”

Met vriendelijke groet,

Juf Betty & Juf Monique