SCHOOLGIDS

Hier vindt u de link naar onze schoolgids. In de schoolgids staat beschreven op welke manieren we onze kinderen helpen in hun ontwikkeling onder het motto "Bewegend Leren en Natuurlijk Fit!".

Schoolgids De Treffer Schooljaar 2021-2022