0513 - 462 280H. Ringenoldusstrjitte 1, 8401 PV Gorredijkdirectie.detreffer@comprix.nl

De medezeggenschapsraad van de Treffer wordt gevormd door 3 ouders en 3 teamleden. In het schooljaar 2023-2024 zijn dat:

  • Paul Scheper (voorzitter, vader van Marleen, gr.4 en Anouk, gr.7)
  • Mareille Benak (moeder van Thije, gr. 6)
  • Cely Looy (moeder van Tijn, gr.4)
  • Karin Comello
  • Marinus Looper
  • Antsje Hospes.

Onze MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar, samen met directeur Felix van Ginkel. Alle organisatorische en onderwijskundige vernieuwingen worden met de MR besproken. De medezeggenschapsraad kan advies geven over schoolbeleid, vernieuwingen voorstellen en heeft instemmingsrecht op de organisatie van het onderwijs. Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel dus betrokken bij het schoolbeleid. De MR informeert de ouders via social schools over wat er tijdens vergaderingen wordt besproken.

De MR is te bereiken via het mailadres mr.detreffer@comprix.nl.