Informatie

Medezeggenschapsraad

Onze MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Alle organisatorische en onderwijskundige vernieuwingen worden met de MR besproken. In de MR zitten drie ouders en drie leerkrachten.

Dit schooljaar zijn dit de volgende leden:

  • Jan Jaap de Vries (vader van Samuel uit gr. 7) is voorzitter
  • Sybrigje van der Hoek (moeder van Jurjen uit gr. 4, Silke uit gr.6 en Rinze uit gr. 7) is secretaris
  • Mareille Benak (moeder van Thije uit gr. 4 en Maura uit gr. 7) is nieuw MR-lid.
  • Sietske Prinsen, leerkracht van gr. 1/2
  • Karin Comello, leerkracht van groep 3
  • Antsje Hospes, intern begeleider leerlingenzorg
  • Felix van Ginkel, schoolleider

De medezeggenschapsraad kan advies geven over schoolbeleid, vernieuwingen voorstellen en heeft instemmingsrecht op de organisatie van het onderwijs.  Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel dus betrokken bij het schoolbeleid. De MR informeert de ouders via de nieuwsbrief over wat er tijdens vergaderingen wordt besproken.