0513 - 462 280H. Ringenoldusstrjitte 1, 8401 PV Gorredijkdirectie.detreffer@comprix.nl

Sport en Leefstijl

Op De Treffer wordt er extra aandacht gegeven aan sport, bewegen en een gezonde levenstijl. Kinderen leren spelenderwijs gedurende de jaren op De Treffer dat bewegen, lekker fit zijn en keuzes voor een gezonde levenstijl belangrijk is om je goed te voelen en lekker in je vel te zitten. Dit bereiken we met een vast jaarprogramma gericht op bewegen en voeding. Hieronder benoemen we concreet wat er zoal gebeurt in de acht schooljaren van de basisschoolperiode:

Sport:

 • Alle gymlessen van groep 1 t/m 8 worden op De Treffer gegeven door “echte” sportmeesters. We zijn één van de weinige scholen in het noorden van het land die vanuit de school zelf vakdocenten heeft aangetrokken. Alle gymlessen worden dus vakkundig gegeven.
 • De Treffer is schooljudoschool. Jaarlijks krijgen de kinderen van groep 2 t/m 4 een vijftal lessen schooljudo. Met echte judopakken, van een echte judomeester, op een echte judomat.
 • Alle groepen van De Treffer rennen minimaal drie maal per week een Daily Mile. Na een rekenles van betekenis waarin de kinderen geconcentreerd gewerkt hebben, mogen ze even het lokaal uit en rennen in 6 minuten een rondje door het park. Waarop ze na die 6 minuten het lokaal weer binnenkomen, een slok water drinken en weer opgefrist zijn voor een volgende les. We winnen er concentratie mee, de kinderen zijn even uit de groepssetting, hebben hun “zinnen even verzet” en wat extra zuurstof verkregen. De concentratie voor een volgende les is terug. Jongere kinderen rennen de daily mile op het plein.
 • We hebben connecties opgebouwd met alle sportverenigingen in de omstreken. Er worden jaarlijks gastlessen gegeven voor de groepen 3 t/m 8 van: freerunning, volleybal, tennis, dans, voetbal, basketbal, korfbal, judo, karate, yoga.
 • We doen jaarlijks mee aan alle evenementen die er voor kinderen georganiseerd worden:

korfbaltoernooi, voetbaltoernooi, survivalrun, zwemfeest, kidsrun, atletiekdag, koningsspelen, pleinfeest.

Bewegend Leren:

Kinderen van De Treffer zitten niet langdurig op hun stoel aan hun tafeltje. Gedurende de dag worden er ook lessen aangeboden waar “bewegend” geleerd wordt. Het doet o.a. een groter beroep op de hersengebieden die op volle kracht moeten werken door beweging en leren tegelijk te moeten uitvoeren. Kinderen onthouden beter en zijn beter gemotiveerd. En.... het is leuk en fijn om niet te lang te zitten en vaker buiten te zijn. In alle groepen worden iedere dag delen van lessen met een bewegingsvorm gegeven. Dit kan in de groep, maar ook buiten.

Voeding:

 • De kinderen van De Treffer onderhouden zelf onze eigen buitenmoestuin. Ze zaaien en…. Ze oogsten. Met enige regelmaat worden er in de lentemaanden oogstfeestjes gehouden, waarbij er salades en gerechten worden gemaakt van onze eigen oogst. Ook maken we gebruik van binnen moestuinbakken (vooral voor de jongste kinderen) om het groeiproces van groentes te kunnen volgen.
 • Alle kinderen van De Treffer hebben een eigen schoolbidon om water te kunnen drinken tijdens de schooldag. Naast de lunchpauzes bevordert het drinken van water de schoolprestaties en de gezondheid van kinderen. Ook wordt er meer bewogen dan op andere scholen, dus is wat extra drinken alleen maar goed.
 • De Treffer doet ieder jaar mee met het schoolfruit programma voor ALLE kinderen. Gedurende drie maanden per jaar verstrekken we drie keer per week gratis schoolfruit.  Zo leert ieder kind (soms ook exotischer) fruit te eten.
 • Alle groepen volgen de methode “SMAAKLESSEN”. Smaaklessen is gebaseerd op ervaringsleren. De leerkracht legt dingen uit, maar stelt vooral vragen. Daarnaast doen de kinderen regelmatig een proefje of smaakexperiment. Ook maken zij zelf gezamenlijk iets om te eten of te drinken. De volgende vijf pijlers komen terug in de lessen:
  • Gezond eten: Waarom heb je eten en drinken nodig?
  • Smaak: Durf jij nieuwe soorten eten te proeven?
  • Voedselproductie: Waar komt ons eten vandaan?
  • Koken: Hoe maak je een gezonde, lekkere lunch?
  • Consumentenvaardigheden: Wat staat er op een etiket?
  • Er is een sterke voorkeur voor gezonde traktaties op De Treffer. Via de nieuwsbrieven worden er met regelmaat ideeën voor gezonde traktaties aan ouders gegeven.
 • Er worden jaarlijks in verschillende klassen gastlessen gegeven vanuit de GGD. Deze lessen gaan over tandenpoetsen en voeding. Medewerkers van de GGD verzorgen deze lessen.
 • We hebben jaarlijks een gastles van het bedrijf “Culivents”. De twee koks van dit bedrijf verzorgen eigen smaaklessen en maken gerechten met een klas kinderen.
 • In het aanbod van onze vrijdagmiddag workshops zijn geregeld workshops die het onderdeel voeding raken. Bijvoorbeeld: smoothies maken, wraps maken, soep koken, etc. Dit soms ook met medewerking van studenten van de BHS (voortgezet onderwijs).