0513 - 462 280H. Ringenoldusstrjitte 1, 8401 PV Gorredijkdirectie.detreffer@comprix.nl

Alle kinderen van groep 8 vinden jaarlijks een goed passende, nieuwe plek op het Voortgezet Onderwijs. Met een stevige schoolweging slagen we er in om in de laatste drie schooljaren 96,5 % van de kinderen uit te laten stromen in referentieniveau 1F. Daarmee zitten we boven de huidige door de inspectie vastgestelde normen.

De leerlingen worden ook door ons gevolgd in het voortgezet onderwijs. We krijgen hun gegevens nog drie jaar lang om te bepalen of ons advies naar het voortgezet onderwijs goed is geweest. Volgens de statistieken is de verwijzing van de Treffer in het eerste jaar 100% op niveau. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde. Na het derde jaar VO is het percentage leerlingen dat op niveau in het VO onderwijs volgt nog steeds hoger dan het landelijk gemiddelde.