Informatie

OR

De ouderraad (OR) is een club van enthousiaste ouders/verzorgers en wisslende teamleden. Zij ondersteunt het team van de school bij activiteiten die buiten het onderwijs vallen.

Taken ouderraad

  • helpen organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten
  • beheer en besteding van de ouderbijdrage
  • adviseren van schoolteam en/of medezeggenschapsraad over beleidszaken

De ouderraad vergadert eens in de zes à zeven weken.

Onze ouderraad bestaat uit:

  • Jerry Brinkman
  • Fokje van der Werf 
  • Gerda van Dam
  • Wendy Buytendijk 
  • Sabine Jonker 
  • Frits Knol
  • Henk Borduin