Informatie

Sociale veiligheid

Onzxe school werkt volgens de methode van de Vreedzame School. Wanneer conflicten en plagen overgaan in pestgedrag gebruiken we de het volgende beleidsstuk om dit om te buigen naar gewenst gedrag. Klik HIER voor dit beleidsplan.