0513 - 462 280H. Ringenoldusstrjitte 1, 8401 PV Gorredijkdirectie.detreffer@comprix.nl

Onze school werkt volgens de methode van de Vreedzame School. Wanneer conflicten en plagen overgaan in pestgedrag gebruiken we de het volgende beleidsstuk om dit om te buigen naar gewenst gedrag. Klik hieronder voor dit beleidsplan.