Informatie

Schoolteam 2020-2021

                                

 

Gr 1

Gr 2

Gr 3

Gr 4

Gr 4

Gr 5

Gr 6

Gr 7

Gr 8

 

Maandag

Mariska

Aeltsje Betsje

Sietske

Karin

Attie

Marinus

Nynke

Sandra

Hilde

Dinsdag

Mariska

Aeltsje Betsje

Sietske

Karin

Attie

Marinus

Nynke

Chantal

Hilde

Woensdag

Hanna

Aeltsje Betsje

Sietske

Karin

Attie

Marinus

Nynke

Chantal

Hilde

Donderdag

Mariska

Hanna

Sietske

Karin

Sandra

Marinus

Nynke

Chantal

Hilde

Vrijdag

Hanna

Vr. mid. 

Creamiddag

Aeltsje Betsje

Sietske

Karin

Sandra

Marinus

Nynke

Chantal

 

Hilde

 

  • Vakleerkracht Erik Hardenberg geeft alle gymlessen op onze school, ook voor de kleuters
  • Irene Tadema geeft extra hulp en begeleiding aan kinderen, inclusief plusgroepen. 
  • Luca Spin (buurtsportcoach) geeft om de dinsdag gym
  • Antsje, onze intern begeleidster werkt maandagochtend, dinsdag, donderdag  
  • Errol werkt fulltime als onze conciërge.
  • Schoolleider Felix van Ginkel werkt fulltime .