Informatie

VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR 2019-2020

Zomervakantie                   vrijdag 12 juli 2019 (om 12 uur 's middags) t/m zondag 25 augustus 2019

Herfstvakantie                     zaterdag 19 oktober 2019 t/m zondag 27 oktober 2019

Kerstvakantie                      zaterdag 21 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020

Voorjaarsvakantie               zaterdag 15 februari 2020 t/m zondag 23 februari 2020

Goede Vrijdag en Pasen     vrijdag 10 april 2020 t/m maandag 13 april 2020

Meivakantie                         zaterdag 25 april 2020 t/m zondag 10 mei 2020

Hemelvaartsweekend          donderdag 21 mei 2020 t/m zondag 24 mei 2020

Pinksterweekend                 maandag 1 juni 2020

Zomervakantie                     vrijdag 3 juli 2020 (om 12 uur 's middags) t/m zondag 16 augustus 2020

 

Studiedagen 2019-2020 waarop de kinderen vrij zijn:

- Dinsdag 4 februari 2020

- Woensdag 4 maart 2020

- Donderdag 11 juni 2020

- Vrijdag 12 juni 2020