Informatie

VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR 2020-2021

Zomervakantie                 vrijdagmiddag (12.00 uur) 3 juli 2020 t/m zondag 16 augustus 2020

Herfstvakantie                    zaterdag 10 oktober 2020 t/m zondag 18 oktober 2020

Kerstvakantie                     zaterdag 19 december 2020 t/m zondag 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie              zaterdag 20 februari 2021 t/m zondag 28 februari 2021

Goede Vrijdag & Pasen     vrijdag 2 april 2021 t/m maandag 5 april 2021

Koningsdag                        dinsdag 27 april 2021

Meivakantie                        zaterdag 1 mei 2021 t/m zondag 16 mei 2021

Pinksteren                           maandag 24 mei 2021

Zomervakantie                     vrijdagmiddag (12.00 uur) 9 juli t/m zondag 22 augustus

 

Gedurende het schooljaar zijn er 4 studiedagen gepland. Dit zijn de volgende dagen, de kinderen zijn op deze dagen vrij.

Dinsdag 2 februari 2021

Donderdag 24 juni 2021

Vrijdag 25 juni 2021